De uitdaging

Stichting Hartekind heeft de afgelopen jaren een onstuimige groei doorgemaakt. Van 0 naar 1 miljoen euro fondsenwerving was een prachtige reis. In de afgelopen jaren heeft Stichting Hartekind zich voornamelijk gefocust op het actiematige campagnes waarbij vooral naasten van haltekinderen zich hebben ingezet om geld te werven om meer onderzoek te doen. Om dit onderzoek een boost te geven wilt  Stichting Hartekind meer vaste donateurs werven. Met vaste donateurs kan Stichting Hartekind het noodzakelijk onderzoek blijven financieren. De vraag aan Stryfes: Kunnen jullie Stichting Hartekind helpen om meer particuliere donateurs te werven?

Toegevoegde waarde

Hoe krijgen we inzicht in de behoefte van ouders en lotgenoten? En kunnen we direct waarde voor hen creëren?

Lange termijn

Hoe zorgen we dat het donateurschap integraal onderdeel wordt van Stichting Hartekind?

“Stryfes is kordaat, direct en daadkrachtig en weet met de juiste vragen binnen no-time een concreet plan neer te leggen. Geen stapels papier maar aanbevelingen waar je echt iets mee kunt.”

Stryfes - Ineke Kolijn - Stichting Hartekind
Ineke Kolijn

Manager & Fondsenwerver bij Stichting Hartekind

De aanpak

Door de Stryfes methodiek werd heel snel duidelijk wat we moeten doen om onze doelen te behalen.

De analyse fase heeft Stryfes binnen 2 weken afgerond. In de analyse fase werd het kernteam van Stichting Hartekind aan de hand van persoonlijke interviews en geen gezamenlijke workshop ondervraagt om het gedachtegoed te delen. Deze input heeft Stryfes gebruikt om heel gericht in de brainstorm sessie iedereen “aan” te zetten en gezamenlijk nieuwe inzichten te creëren. De aanpak typeer ik als daadkrachtig en resultaat gericht. Om snel tot actie over te gaan om de gestelde doelen te realiseren.

Het was geweldig om de commerciële ervaring van Stryfes in te zetten voor Stichting Hartekind. Juist deze andere blik en methodiek zorgt voor een concrete aanpak.

Customer Journey

Door het uitdenken van de customer journeys krijgt Stichting Hartekind inzicht in de taken op het gebied van informatie, community en donateurschap. Hierdoor is het eenvoudiger om een community te bouwen en het donateurschap onderdeel te laten zijn van de klantreis.

Donateur centraal

Donateurs vormen een belangrijke basis voor het realiseren van de droom van Stichting Hartekind. Daarom raad Stryfes aan om deze groep continue aandacht en vertegenwoordiging te geven binnen de taken van Stichting Hartekind.

Conclusie

Naar aanleiding van de analyse van Stryfes heeft Stichting Hartekind nu een concreet actieplan om haar doelstelling te verwezenlijken.  Met Stryfes hebben we een partij gevonden die naar aanleiding van goede inhoudelijke sessies met een concrete output is gekomen. We weten nu waar de schoen wringt en wat we moeten doen om dit verhelpen. Onze droom, de kwaliteit van leven en de overlevingskans van hartekinderen vergroten, lijkt dichterbij dan ooit.

Word een outperformer

Hanneke Vogels - Sales Strategist - Helpen

Hanneke Vogels

Sales Strategist
06-52633631

Ik ga akkoord dat Stryfes contact opneemt