Stryfes B.V.
Wij verwerken persoonsgegevens van jou. Dit kan zijn in jouw rol als afnemer van onze diensten, omdat je bij ons wil werken en wanneer je onze website bezoekt en informatie achterlaat. We doen dit om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, en om onze doelstellingen te bereiken. In onze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen in relatie tot jou als bezoeker van onze website en wanneer je gegevens aan ons verstrekt.

Contact
Bij vragen of opmerkingen neem je contact met ons op door een mailtje te sturen naar privacy@stryfes.com.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, beeldmateriaal (waaronder foto’s en video’s), interesses, persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt via bijvoorbeeld je CV of in een opmerkingenveld en gegevens over je activiteit ten aanzien van onze nieuwsbrieven.

Bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen verwerken we bijzondere persoonsgegevens, namelijk:

 • Als je je CV via onze website aan ons aanbiedt. Je pasfoto is dan bijvoorbeeld een bijzonder persoonsgegeven.
 • Als je zelf actief (overige) bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een opmerkingenveld, in je CV of in je motivatiebrief.

We raden je dringend aan om geen bijzondere persoonsgegevens aan ons toe te sturen, als deze voor onze verwerkingsdoeleinden niet noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens van minderjarigen

We hebben expliciet geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@stryfes.com, dan verwijderen we deze informatie.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

 1. Consult of intakegesprek leveren
  Als je via onze website een consult of een gesprek aanvraagt, verwerken we je persoonsgegevens om het consult of gesprek aan te kunnen bieden.
 2. Uitvoeren sollicitatieproces
  Het is mogelijk om via onze website te reageren op een vacature, waarbij je een CV en motivatiebrief kunt toesturen. We verwerken je persoonsgegevens in dat geval om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, bewaren we je gegevens langer, zodat we een talent pool kunnen opbouwen en op een later moment contact met je op te kunnen nemen, bijvoorbeeld wanneer we een gepaste vacature voor je hebben.
 3. Versturen nieuwsbrief
  Als je onze nieuwsbrief ontvangt, verwerken we je persoonsgegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je via elke nieuwsbrief uitschrijven via een opt-out mogelijkheid.
 4. Contact opnemen en onderhouden
  Als je via onze website contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld voor één van de bovenstaande redenen of omdat je een job alert hebt aangevraagd, verwerken we je persoonsgegevens aanvullend om contact met je op te kunnen nemen en onderhouden. Zo kunnen we bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch contact met je opnemen.
 5. Verbeteren van onze dienstverlening
  Om onze dienstverlening te verbeteren, verwerken we persoonsgegevens voor het meten van het gebruik van onze nieuwsbrieven. We beoordelen zo of ze interessant en relevant zijn. We houden overigens ook klikgedrag op onze website bij om te analyseren welke pagina’s en artikelen het meest gelezen worden, maar dat doen we volledig anoniem.

Het uitoefenen van jouw rechten

 • Rechten van betrokkenen
  Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene in bepaalde gevallen onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@stryfes.com. We zullen we snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op je verzoek reageren.
 • Informatie en inzage
  Je kan inzage krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Rectificatie
  Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze onjuist zijn.
 • Vergetelheid
  Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens dan nog wel moeten verwerken, denk hierbij aan administratieve zaken.
 • Beperking
  Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet)
  Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct (in ieder geval binnen twee weken), tenzij er voor Stryfes dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
 • Toestemming intrekken
  Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.
 • Bewaartermijnen
  We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang we deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via privacy@stryfes.com.
 • Grondslagen van de verwerkingen
  We verwerken persoonsgegevens voor de doelen die we hierboven hebben toegelicht. We doen dat op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Het uitvoeren of voorbereiden van een overeenkomst (leveren van product of dienst, verzorgen van training, leveren van consult of intakegesprek, uitvoeren van sollicitatieproces, organiseren van evenement, onderhouden van contact)
  • Toestemming (marketingactiviteiten)
  • Een gerechtvaardigd belang (direct marketing aan klanten)
 • Verwerkers en derde ontvangers
  Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we ook externe dienstverleners in. Hierbij wordt de geldende wet- en regelgeving (waaronder de AVG) gerespecteerd. Dit zijn verwerkers die voor Stryfes persoonsgegevens verwerken:

  Dit doen we enkel om onze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, onze gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen of als we daarvoor je toestemming hebben verkregen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Stryfes. Ten slotte kan een wettelijke verplichting een reden zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Cookies

Op onze website gebruiken we functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Ook gebruiken we analytische cookies om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Ze weten we beter welke informatie waardevol is voor onze bezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Links

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die verband houden met deze website en/of onze diensten. Stryfes is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is de privacyverklaring van de betreffende organisatie van toepassing. We raden je aan de privacyverklaringen van deze partijen te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je aan deze verklaring regelmatig door te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd te Limmen, 17 november 2022